Toekomst-coach voor kwetsbare jongeren

Er komt heel wat kijken bij het opvoeden van een jongvolwassenen
Samen Sterk zorgt voor begeleiding en opvoedhulp.

Opvoed
hulp

Samen Sterk biedt zorg en begeleiding op maat die volledig aansluit op de situatie en leefwereld van jongeren.

Sommige kwetsbare jongeren hebben hulp nodig bij het maken van een goede start van hun carrière, na het afronden van school of een studie. Om deze overgang soepel te laten verlopen, kan de hulp ingeschakeld worden van een toekomstcoach. Deze coach biedt een op een begeleiding en helpt de jongere om weer regie te krijgen over zijn of haar leven. Een toekomstcoach van Samen Sterk helpt je hier graag bij!

Wanneer komt een toekomstcoach voor kwetsbare jongeren in beeld?

Kwetsbare jongeren van 16 tot 27 jaar oud kunnen ondersteuning krijgen van een toekomstcoach. Er zijn verschillende gevallen waarbij hulp nodig kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan scholieren die vroegtijdig het onderwijs verlaten, waarbij de kans op een baan of een uitkering klein is. Ook kan een toekomstcoach voor kwetsbare jongeren in beeld komen na het afronden van een studie. Sommige jongeren vinden het moeilijk om zelfstandig de stap te maken naar een betaalde baan.

Jeugd en opvoedhulp bij Samen Sterk

Samen Sterk wilt iets betekenen voor jongeren en ouders, die door omstandigheden in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. Wij bieden jeugdigen professionele hulp en ondersteuning op maat als het om wat voor reden dan ook thuis, op school of elders even niet meer gaat. Wij geven de jongeren inzicht in hun problematiek en bieden ze handvatten om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Wil je meer informatie over onze opvoedhulp? Neem gerust contact met ons op!

Een preventieve aanpak voor de toekomst

Het streven van een toekomstcoach voor kwetsbare jongeren is om diegene die dat nodig heeft, te leren om ambities en doelen op te stellen voor de toekomst en deze ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Bij de aanpak van een toekomstcoach staan verschillende aspecten centraal. Zo wordt er één toekomstcoach van Samen Sterk aangewezen en is de hulp van de coach flexibel. De begeleiding heeft een minimale duur van twaalf maanden, maar het kan ten alle tijden op- of afgeschaald worden. Samen wordt er gekeken naar de specifieke behoeftes van de jongere. De basisvaardigheden worden ontwikkeld, om zo een grotere kans te maken op het vinden van een baan of vervolgopleiding. Ook wordt tijdens dit traject de naaste omgeving van de kwetsbare jongere erbij betrokken.

Hoe wordt deze aanpak uitgevoerd?

Allereerst wordt er een toekomstplan opgesteld, onder begeleiding van een toekomstcoach. Het is belangrijk dat de regie in de handen van de jongere blijft. Om het toekomstplan te bereiken worden er doelen opgesteld, waarbij er telkens kleine stappen gezet worden. Kwetsbare jongeren kunnen leren om hun basisvaardigheden te ontwikkelen met de hulp van onze toekomstcoach. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat de jongere op een normale manier kan functioneren in de maatschappij en een mooie toekomst kan opbouwen. Een toekomstcoach voor kwetsbare jongeren kan een uitkomst zijn voor eenieder die het lastig vindt om al volledig op eigen benen te staan.

Jeugd en opvoedhulp bij Samen Sterk

Samen Sterk wilt iets betekenen voor jongeren en ouders, die door omstandigheden in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. Wij bieden jeugdigen professionele hulp en ondersteuning op maat als het om wat voor reden dan ook thuis, op school of elders even niet meer gaat. Wij geven de jongeren inzicht in hun problematiek en bieden ze handvatten om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Wil je meer informatie over onze opvoedhulp? Neem gerust contact met ons op!

Persoonlijke begeleiding bij Samen Sterk

Samen Sterk wilt iets betekenen voor jongeren, die door omstandigheden in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. Wij bieden jeugdigen professionele hulp en ondersteuning op maat als het om wat voor reden dan ook thuis, op school of elders even niet meer gaat. Onze toekomstcoach geeft inzicht in de problematiek en biedt handvatten om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Wil je meer informatie over onze toekomstcoach? Neem gerust contact met ons op!

Neem direct
contact op

Vul je informatie in om contact op te nemen