Onze zorg

Soms zijn er omstandigheden dat opvoeden en opgroeien om extra hulp en ondersteuning vraagt. Samen Sterk biedt zorg en begeleiding op maat, die volledig aansluit op de situatie en leefwereld van de jongere. Onze zorg wordt naadloos afgestemd op waar de individuele jongere vastloopt, wat hij of zij wil en wat er nodig is om de situatie ten goede te keren en toekomstperspectief te scheppen. De kracht zit in de jongere zelf. Het benutten van de eigen kracht van de jeugdige (én hun ouders, verzorgenden of vrienden) is belangrijk voor het creëren van een sterke basis. Als jongeren ervaren dat zij problemen zelf kunnen oplossen, geeft dit een boost aan het zelfvertrouwen én vertrouwen in de toekomst. De inzet van de ambulante begeleiders van Samen Sterk is erop gericht om de jongere volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.

Onze werkwijze

Voor de ambulante begeleiders van Samen Sterk is iedere jongere uniek. Wij staan voor een persoonlijke, individuele benadering. Wij stellen vast waar zijn of haar kracht ligt en welke uitdagingen er te overwinnen zijn. In samenspraak met de jongere wordt bekeken waar hulp en ondersteuning nodig is. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld, met heldere, realistische doelen en regelmatige evaluatiemomenten. Wij maken afspraken om naar een doel toe te werken. Onderweg bespreken we met de jongere of de geboden hulpverlening goed aansluit of in een bepaalde mate af- of opgeschaald moet worden om het gewenste doel te bereiken.
g

Wat zeggen onze klanten?

Kennismaking

Samen Sterk werkt vraaggericht, waarbij de doelen van de kwetsbare jongere centraal staan. Na aanmelding (door de jongere zelf, een organisatie of iemand uit de directe omgeving) volgt een kennismakingsgesprek met de jongere in een ontspannen en veilige setting. Het eerste contact is gericht op vertrouwen winnen en te onderzoeken wat er met de jeugdige aan de hand is. Onze ambulant begeleider is een gesprekspartner, steun en toeverlaat. Hij staat naast de jongere, en niet tegenover hem of haar.

Begeleiding

De ambulant begeleider van Samen Sterk brengt de probleemsituatie in kaart en stelt samen met de jongere een plan van aanpak op. Er worden duidelijke afspraken gemaakt om naar een doel toe te werken. Tijdens tussentijdse evaluaties (op een door de jongere gewenste locatie) bespreken wij hoe de aanpak werkt. En of er al dan niet verbeteringen in de begeleiding kunnen worden aangebracht, om de gewenste doelen te halen. Wij geven begeleiding op maat, die aansluit op de situatie en leefwereld van de jongere. De ambulant begeleider van Samen Sterk brengt de probleemsituatie in kaart en stelt samen met de jongere een plan van aanpak op.

Toekomst

De ambulante hulpverlening van Samen Sterk is erop gericht om kwetsbare jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij. Wij beschikken over een groot netwerk om de jongere te laten ervaren welke kansen er onderweg voorbijkomen. Wij bieden ze inzicht in hun problematiek en geven ze handvatten om zelfstandig verder te kunnen. De evaluaties vinden plaats tot de gestelde doelen zijn bereikt. Het gaat dan dusdanig goed met de jongere, dat de zorg en begeleiding kunnen worden afgesloten. De toekomst van de jongere ligt open!

De rode draad

De rode draad in ieder jeugdhulpverleningstraject is de veilige situatie van de jongere te herstellen, de problemen thuis, op school of elders te verminderen en liefst helemaal op te lossen en zijn of haar ontwikkeling te bevorderen. Met als uiteindelijke doel dat de jongere volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. De gekwalificeerde en ervaren ambulante begeleiders van Samen Sterk zijn flexibel, betrokken en doelgericht. Wij doen wat nodig is en staan naast de jongeren. Wie wil, zoekt de mogelijkheid. Wij willen ze meer uit het leven laten halen. Alles bij onze organisatie is erop gericht om daarmee het verschil te maken.

Meer informatie

Wil je meer informatie over onze zorg en begeleiding van kwetsbare jongeren? Neem contact met ons op! Direct online aanmelden kan ook.