Over ons

Samen Sterk wil iets betekenen voor jongeren, die door omstandigheden in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. Wij bieden jeugdigen professionele hulp en ondersteuning op maat, als het om wat voor reden dan ook thuis, op school of elders even niet meer gaat. En ze misschien naar de verkeerde personen trekken. Wij geven de jongeren inzicht in hun problematiek en bieden ze handvatten om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Onze rol als ambulant begeleider is om de jongeren te helpen, ondersteunen, ontlasten en in hun kracht te zetten. Wij zijn gesprekspartner, steun en toeverlaat, stimulator en motivator tegelijk. Het leven bestaat uit keuzes maken en waar nodig veranderingen aanbrengen. Wij laten de jongeren zien welke kansen er voorbijkomen en hoe ze aan de hand van realistische doelen de regie over hun eigen leven en toekomst kunnen krijgen. Daarbij staan wij naast de jongeren, en niet tegenover hem of haar.

Het ontstaan van Samen Sterk

De oprichters van Samen Sterk – Vincent Regterink en Fouad El Moujtahid – dragen een jarenlange ervaring in de ambulante en gesloten jeugdhulpverlening in hun bagage mee. Ervaring met kinderen in een gezinshuis, met leefgroepen in de jeugdzorg, met delinquente jongeren en met hulp vragende asielzoekers. Samen Sterk voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen, met ISO-certificaties en een registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De ambulante begeleiders van Samen Sterk hebben een creatieve, agogische benadering, waarbij geput wordt uit de eigen ervaringen en gebruikgemaakt wordt van de kennis uit opleiding en scholing. Samen Sterk past verschillende interventiemogelijkheden toe en beschikt over een groot netwerk in de provincie Flevoland, om de samen met de jongeren de gestelde doelen te halen. Wij hebben goede contacten met het bedrijfsleven in Flevoland, die de jongeren kansen op de arbeidsmarkt kunnen bieden. Wij vinden het belangrijk om naast de jongeren te staan bij het werken aan de doelen. Om ervaringen te delen en ze te laten leren door ervaringen. Wij begeleiden ze in het maken van keuzes en in het accepteren van de consequenties van de gemaakte keuzes. Jongeren kunnen op vele gebieden en om vele redenen vastlopen. Bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis (overlijden), een echtscheiding, door somberheid of depressieve gevoelens, verslavingsproblematiek (drugs, gamen, alcohol), gedragsproblemen (ADHD, ASS), schoolverzuim of een onveilige thuissituatie. Elk kind verdient het om zorgeloos op te groeien in een veilige, beschermende omgeving en zich te kunnen ontwikkelen. Daar werkt Samen Sterk dagelijks aan. Samen Sterk focust zich op het versterken, uitbreiden of vasthouden van de vaardigheden van de jongere. De omgeving van de jongere is vaak heel bepalend. Wij kijken samen met jou, jouw ouders of verzorgers, jouw school of andere belangrijke personen in je omgeving waar je vastloopt. En welke hulpverlening hieraan kan worden verbonden. Wij kijken naar het verleden en het heden. En richten ons op jouw toekomst!

g

Wat zeggen onze klanten?