Aanvraag informatie

Aanmelden

Samen Sterk is actief in de provincie Flevoland. Jongeren die in deze regio woonachtig zijn, kunnen zich zelf aanmelden of zich door een instantie of iemand anders laten aanmelden. Bijvoorbeeld een familielid, wijkcoach, specifieke hulpverlener of contactpersoon bij de gemeente. Samen Sterk heeft geen wachtlijst en stelt op voorhand geen beperkende voorwaarden aan de hulpverlening.

Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor toegang tot deze hulp. Elke gemeente regelt dit anders. Een verwijzing of doorverwijzing van gecontracteerde zorg gebeurt via een gemeentelijk jeugdteam in de wijk of via een Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente. De jongere, ouders of verzorgers kunnen het jeugdteam direct benaderen, maar ook de school, huisarts, jeugdarts of sportvereniging kunnen doorverwijzen. Samen met de jongere wordt gekeken naar een passende invulling van de zorgvraag.

Als een jongere zich bij Samen Sterk aanmeldt, nemen wij binnen enkele dagen contact op met de aanmelder. Onze gecertificeerde ambulant begeleider plant binnen twee weken een kennismakingsgesprek in, op een locatie waar de jongere verblijft of een andere voorkeurslocatie. Tijdens het eerste gesprek leggen wij in heldere bewoordingen uit wat wij als ambulante hulpverleningsorganisatie voor de jongere kunnen betekenen. Wij brengen de probleemsituatie in kaart en maken samen een plan van aanpak, waar we vervolgens mee aan de slag gaan. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd. Als de gestelde doelen zijn bereikt, wordt de begeleiding afgesloten.

Wil je meer informatie over onze zorg en begeleiding van kwetsbare jongeren? Neem contact met ons op! Direct online aanmelden kan ook.

Aanmelden

Samen Sterk is actief in de provincie Flevoland. Jongeren die in deze regio woonachtig zijn, kunnen zich zelf aanmelden of zich door een instantie of iemand anders laten aanmelden. Bijvoorbeeld een familielid, wijkcoach, specifieke hulpverlener of contactpersoon bij de gemeente. Samen Sterk heeft geen wachtlijst en stelt op voorhand geen beperkende voorwaarden aan de hulpverlening.

Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor toegang tot deze hulp. Elke gemeente regelt dit anders. Een verwijzing of doorverwijzing van gecontracteerde zorg gebeurt via een gemeentelijk jeugdteam in de wijk of via een Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente. De jongere, ouders of verzorgers kunnen het jeugdteam direct benaderen, maar ook de school, huisarts, jeugdarts of sportvereniging kunnen doorverwijzen. Samen met de jongere wordt gekeken naar een passende invulling van de zorgvraag.

Als een jongere zich bij Samen Sterk aanmeldt, nemen wij binnen enkele dagen contact op met de aanmelder. Onze gecertificeerde life coach plant binnen twee weken een kennismakingsgesprek in, op een locatie waar de jongere verblijft of een andere voorkeurslocatie. Tijdens het eerste gesprek leggen wij in heldere bewoordingen uit wat wij als ambulante hulpverleningsorganisatie voor de jongere kunnen betekenen. Wij brengen de probleemsituatie in kaart en maken samen een plan van aanpak, waar we vervolgens mee aan de slag gaan. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd. Als de gestelde doelen zijn bereikt, wordt de begeleiding afgesloten.

Wil je meer informatie over onze zorg en begeleiding van kwetsbare jongeren? Neem contact met ons op! Direct online aanmelden kan ook.