Verwaarlozing door huiselijk geweld

Kindermishandeling is een breed begrip en er zijn veel vormen die hieronder vallen, zo ook verwaarlozing. In principe spreek je van verwaarlozing als ouders niet voldoen aan de basisbehoeften van hun kind, waardoor er schade kan ontstaan. Samen Sterk biedt zorg en begeleiding op het gebied van lichamelijke en psychische verwaarlozing jongeren. Onze ambulante medewerkers gaan je hierbij helpen middels gespecialiseerde hulp.

Verwaarlozing door huiselijk geweld

Er zijn twee soorten verwaarlozing: lichamelijke verwaarlozing kind en psychische verwaarlozing. Dit wordt ook wel emotionele verwaarlozing van een kind genoemd. Als een kind geen goede verzorging krijgt en de ouders het kind niet voorzien van zijn of haar basisbehoeften, zoals eten en kleding, spreek je van lichamelijke verwaarlozing. Bij psychische verwaarlozing zijn de ouders niet emotioneel betrokken bij hun kind.

De gevolgen van verwaarlozing door huiselijk geweld

De vorm van kindermishandeling die in Nederland het meeste voorkomt is psychische verwaarlozing. In veel gevallen is de schade op de lange termijn ernstiger dan bij andere vormen van kindermishandeling. Vaak ontstaan deze vorm van verwaarlozing geleidelijk en is het een gevolg onbegrip en onwetendheid van ouders. Tijdig kindermishandeling signaleren is dan ook essentieel.

 

Kinderen die te maken hebben gehad met verwaarlozing, hebben op oudere leeftijd meer kans op problemen als een drank- of drugsverslaving. Daarnaast is de kans groter dat er slaapproblemen, een depressie of een hechtingsstoornis ontstaat. Het is belangrijk om kindermishandeling te signaleren en zo de gevolgen van lichamelijke verwaarlozing of psychische verwaarlozing kind te kunnen beperken.

Van probleem naar een passende oplossing

De ambulante medewerkers van Samen Sterk helpen kinderen, ouders en verzorgers middels hulp bij huiselijk geweld. Wij kijken niet alleen naar het gevolg van het probleem, maar ook naar de oorzaak. Waar komt bepaald gedrag vandaan? Op deze manier kunnen zowel ouder als kind bepaald gedrag in het vervolg op tijd herkennen en hier iets mee doen. Vervolgens kijkt onze ambulante medewerker samen met jou naar een passende oplossing, waarbij een betere toekomst voor het hele gezin centraal staat.

Oplossing voor verwaarlozing door huiselijk geweld bij Samen Sterk

Samen Sterk wilt iets betekenen voor kinderen en jongeren, die door omstandigheden in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. Wij bieden kinderen professionele hulp en ondersteuning op maat als het om wat voor reden dan ook even niet meer gaat. De ambulante medewerkers van Samen Sterk geven de kinderen en jongeren inzicht in hun problematiek en bieden ze handvatten om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Wil je meer weten over hulp lichamelijke of psychische verwaarlozing jongeren of kinderen? Neem gerust contact met ons op!

Veel gestelde vragen

  1. Wat is verwaarlozing van een kind?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en geestelijke verwaarlozing. Er wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan de lichamelijke en psychische basisbehoeften.

 

  1. Hoe herken je verwaarlozing?

Ouders geven kinderen te weinig, slechte of onregelmatige (op)voeding, het kind krijgt geen aandacht, wordt weggehouden van de buitenwereld en het kind voelt zich niet gehoord of gezien.

 

  1. Wat zijn de gevolgen van verwaarlozing?

Door verwaarlozing kunnen er zowel fysieke als psychische klachten ontstaan. Hier kunnen kinderen hun leven lang last van hebben.

 

  1. Waar kan ik kinderverwaarlozing melden?

Wanneer een kind in direct gevaar is, bel 112. Ook kun je gratis en anoniem naar 0800-2000 bellen als je je zorgen maakt over de veiligheid van jezelf of iemand anders.

Neem direct
contact op

Vul je informatie in om contact op te nemen