Ambulant hulpverlener Samen Sterk

Wat wij doen

Samen Sterk biedt ambulante hulpverlening en ondersteuning aan jongeren, die om wat voor reden dan ook thuis, op school of elders vastlopen en het even niet meer weten. Onze life coaches geven deze kwetsbare jongeren inzicht in hun problematiek en bieden ze handvatten om zelf verder te kunnen en een goede toekomst op te bouwen.

 

Wij zijn een no-nonsense organisatie, die buiten de bestaande kaders durft te denken en voor een persoonlijke zorg en begeleiding van jongeren staat. Wij leveren maatwerk en stellen vooraf geen contra-indicaties voor onze hulpverlening. Wij werken samen met de jongere toe naar een situatie, waar onze begeleiding niet meer nodig is.

 

Wat wij zoeken

Pak jij de regie en zorg jij ervoor dat kwetsbare jongeren grip op hun leven krijgen en zich kunnen ontwikkelen? Kun je je goed inleven in de wereld van jongeren en samen met hen en hun directe omgeving een passend hulpverleningstraject opzetten? Op basis van een persoonlijke benadering, respect, gelijkwaardigheid, duidelijkheid en loyaliteit.

 

Je bent als ambulant hulpverlener bij Samen Sterk verantwoordelijk voor de lopende begeleiding van jongeren en hun directe netwerk. Samen met de jongere, zijn of haar ouders, verzorgers, andere belangrijke personen in de omgeving en/of de vertegenwoordiger van het gemeentelijke jeugdteam breng je de probleemsituatie en de hulpvraag in kaart. Vervolgens geef je op basis van een plan van aanpak vorm aan de begeleiding (zowel qua inhoud, frequentie en evaluatiemomenten), die gericht is op het halen van de gestelde doelen en ambities. Je hebt de durf om complexe onderwerpen bespreekbaar te maken, je gelooft in onvoorwaardelijke loyaliteit en je handelt vanuit de visie van een presentatiebenadering. De gestelde doelen worden vastgelegd in concrete begeleidingsplannen.

 

Als ambulant hulpverlener werk je intensief samen met de ketenpartners in de jeugdhulpverlening. Het uiteindelijk doel van je werkzaamheden is om de zelfredzaamheid van de jongere (en zijn gezin) te vergroten, zodat er op een gegeven moment geen begeleiding meer noodzakelijk is. Je bent verantwoordelijk voor je eigen cases. De casuïstiek van de individuele jongeren bespreek je tijdens het multidisciplinaire overleg.

 

Waar je aan moet voldoen

Een hbo-opleiding SPH, MWD of Social Work.
> SKJ-registratie.
> Kennis en ervaring in het werken met jongeren met uiteenlopende problematiek, zoals verslaving,
agressie, gezinsproblemen, gedragsproblemen of psychische problemen.
> Professionele en empatische instelling; de rust bewaren en rust creëren in crisissituaties.
> Flexibiliteit, daadkracht en het vermogen om prioriteiten te kunnen stellen.
> Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; advies- en samenwerkingsgericht.

 

Wat kun je verwachten

Arbeidsvoorwaarden en beloning volgens de cao Jeugdzorg. De salariëring is afhankelijk van je
ervaring, opleiding en dienstverband (in aantal uren, fulltime is 36 uur).
> Je komt te werken in een jonge en dynamische organisatie, waar je je maximaal kunt ontplooien en
volop ruimte is voor jouw inbreng en creativiteit.
> Uitstekende ontwikkelingskansen en toekomstige carrièremogelijkheden.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over werken bij Samen Sterk? Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kennis met je.