Omgaan met groepsdruk, blijf altijd jezelf!

Heb jij wel eens het gevoel dat je iets doet omdat iedereen het doet of omdat mensen blijven aandringen, terwijl je dit eigenlijk helemaal niet wilt? Dat heet groepsdruk en het kan aardig lastig zijn om daar op de juiste manier mee om te gaan. Het belangrijkste is dat je altijd jezelf blijft. Maar hoe doe je dit? In deze blog lees je meer over omgaan met groepsdruk en hoe jij jezelf kunt blijven, zodat je achter jouw eigen keuzes blijft staan.

De risico’s van groepsdruk

Veel mensen – zowel jongeren als volwassenen – vinden het lastig om op de juiste manier om te gaan met groepsdruk. Het risico hieraan is dat je dingen gaat doen die je liever niet doet of niet fijn vindt. Door negatieve groepsdruk kun je verkeerde keuzes maken en kan het op een gegeven moment zelfs zo zijn dat jij jezelf kwijtraakt. Vaak laten mensen zich beïnvloeden door anderen om te voorkomen dat zij buitengesloten worden of buiten te boot vallen.

Omgaan met groepsdruk

De risico’s van groepsdruk zijn dus erg groot en kunnen vervelende gevolgen met zich meebrengen. Daarom is het essentieel om op de juiste manier om te gaan met groepsdruk, zodat je altijd jezelf blijft. Weet wie je bent, waar je voor staat en wat jouw doelen in het leven zijn. Je kunt bijvoorbeeld afspraken maken met jezelf. Wat wil je wel en wat wil je niet? Daarnaast hoef je geen overhaaste beslissingen te maken. Zeker als je het lastig vindt om ‘nee’ te zeggen, kan het helpen om aan te geven dat je tijd nodig hebt voor het maken van bepaalde keuzes.

Jeugdhulporganisatie Samen Sterk

Samen Sterk wilt iets betekenen voor jongeren die door omstandigheden in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. Wij bieden jeugdigen professionele hulp en ondersteuning op maat als het om wat voor reden dan ook thuis, op school of elders even niet meer gaat. Wij geven de jongeren inzicht in hun problematiek en bieden ze handvatten om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Wil je meer informatie over omgaan met groepsdruk? Neem gerust contact met ons op!