Jongeren van radicaliseren tot weerbaarheid

Radicalisering onder jongeren voorkomen en weerbaarheid vergroten? Het is mogelijk! Dit heeft alles te maken met het op tijd herkennen van radicalisering en de triggerfactoren. Jeugdorganisatie Samen Sterk is gespecialiseerd in het werken met kwetsbare jongeren en vertelt je in deze blog alles over weerbaar opvoeden tegen radicalisering.

 

Hoe herken je radicalisering?

Er zijn een aantal signalen waaraan je radicalisering kunt herkennen. Jongeren gaan afstand nemen van zichzelf en persoonlijke relaties veranderen drastisch. Hier hoeft in sommige gevallen ook geen specifieke reden voor te zijn. Ook zien we vaak dat jongeren bepaalde idealen verheerlijken. Dit hoeft in de eerste instantie helemaal niet ‘gevaarlijk’ te zijn, totdat dit overgaat in radicalisering.

 

Hoe komt het dat jongeren radicaliseren?

Er zijn grofweg twee triggerfactoren die het radicaliseren kunnen beïnvloeden: keerpunten en katalysatoren. Met keerpunten bedoelen wij gebeurtenissen die ervoor zorgen dat jongeren open komen te staan voor nieuwe ideeën over de wereld. Katalysatoren zijn dan weer gebeurtenissen die het radicaliseringsproces versterken of juist verzwakken. Preventie radicalisering kan gestimuleerd worden door het verkrijgen van regelmaat, structuur en verantwoordelijkheden. Deze aspecten hebben een positieve werking op het verzwakken van het radicaliseringsproces.

 

Weerbaar opvoeden tegen radicalisering bij Samen Sterk

Samen Sterk wilt iets betekenen voor jongeren die door omstandigheden in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. Wij bieden jeugdigen professionele hulp en ondersteuning op maat als het om wat voor reden dan ook thuis, op school of elders even niet meer gaat. Wij geven de jongeren inzicht in hun problematiek en bieden ze handvatten om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Wil je meer informatie over het weerbaar opvoeden tegen radicalisering of zelfvertrouwen ontwikkelen jongeren? Neem gerust contact met ons op!