Hulp aan kwetsbare jongeren

Samen Sterk zorgt voor begeleiding en opvoedhulp.

Opvoed
hulp

Samen Sterk biedt zorg en begeleiding op maat die volledig aansluit op de situatie en leefwereld van jongeren.

Waar de één al op jonge leeftijd op eigen benen staat, vindt de ander het nog lastig om zijn of haar weg naar volwassenheid te vinden. Kwetsbare jongeren kunnen rekenen op hulp, aan de hand van een actieplan wat is opgesteld door verschillende instanties. Om de best passende zorg voor kwetsbare jongeren te kunnen bieden, is het goed om te weten wat jongvolwassenen kenmerken zijn en wat de interesses zijn van jongvolwassenen.

Wat zijn jongvolwassenen kenmerken?

Eén van de belangrijkste kenmerken van de doelgroep jongvolwassenen is de leeftijd: 16 tot 27 jaar. Daarnaast doorloopt deze doelgroep een transitie naar een volwassene. Bij de ontwikkeling tot jongvolwassene staan verschillende kansen centraal, maar ook uitdagingen en problemen kunnen voorbij komen. Nog enkele kenmerken van de doelgroep jongvolwassenen zijn onafhankelijkheid, het nemen van eigen beslissingen en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Tevens zijn de interesses van jongvolwassenen in ontwikkeling.

Jeugd en opvoedhulp bij Samen Sterk

Samen Sterk wilt iets betekenen voor jongeren en ouders, die door omstandigheden in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. Wij bieden jeugdigen professionele hulp en ondersteuning op maat als het om wat voor reden dan ook thuis, op school of elders even niet meer gaat. Wij geven de jongeren inzicht in hun problematiek en bieden ze handvatten om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Wil je meer informatie over onze opvoedhulp? Neem gerust contact met ons op!

Gebieden van moeilijkheden

Ook kwetsbare jongeren kunnen in moeilijke of lastige situaties terecht komen. In sommige gevallen kunnen ze deze situaties niet zelfstandig oplossen of verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overgang van school of een studie naar een betaalde baan, maar ook financiële problemen kunnen een rol spelen. Dankzij een speciaal actieplan kan passende zorg worden geboden. Het doel van dit plan is om kwetsbare jongeren sneller, eerder en beter passende hulp aan te kunnen bieden. De zorg die geboden wordt aan kwetsbare jongeren vindt, indien mogelijk, thuis plaats. Dit is voor de jongeren een veilige en stabiele omgeving.

Best passende zorg voor kwetsbare jongeren

Bij Samen Sterk kun je terecht voor de best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Onze ambulante medewerkers hebben jarenlange ervaring op dit gebied, waardoor zij de jongere optimaal kunnen ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat het actieplan zo goed mogelijk wordt uitgevoerd, vindt er zo nu en dan een evaluatie plaats. Zo kan er gekeken worden of er nog punten zijn waar verbetering kan plaatsvinden. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op!

Jeugd en opvoedhulp bij Samen Sterk

Samen Sterk wilt iets betekenen voor jongeren en ouders, die door omstandigheden in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. Wij bieden jeugdigen professionele hulp en ondersteuning op maat als het om wat voor reden dan ook thuis, op school of elders even niet meer gaat. Wij geven de jongeren inzicht in hun problematiek en bieden ze handvatten om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Wil je meer informatie over onze opvoedhulp? Neem gerust contact met ons op!

Neem direct
contact op

Vul je informatie in om contact op te nemen