Huiselijk geweld? Zo waarborg jij jouw veiligheid.

Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld, waaronder: psychische of lichamelijke mishandeling en seksueel geweld. Voor de ontwikkeling van kinderen is het van groot belang dat ze opgroeien in een veilige omgeving, zonder enige vorm van geweld. De veiligheid waarborgen en kinderen laten opgroeien in een veilige omgeving, is dan ook ontzettend belangrijk. 

Getuige van geweld of slachtoffer

Kinderen kunnen getuige zijn van huiselijk geweld, maar ze kunnen het ook zelf ondervinden. Ook gebeurt het regelmatig dat er sprake is van zowel kindermishandeling als partnergeweld. In dit geval is het kind niet alleen getuige van geweld, maar ook slachtoffer. Het is ten alle tijden belangrijk om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Kinderen die in aanraking komen met huiselijk geweld, kunnen hier de mogelijke gevolgen aan ondervinden. Zo kan er een gebrek zijn aan zelfvertrouwen en kan het gevoel van veiligheid ontbreken. Daarnaast leven ze in een onveilige situatie, waarbij ze gewond kunnen raken. 

Oorzaken van huiselijk geweld: stress als aanleiding

Er zijn veel verschillende oorzaken van huiselijk geweld. Stress speelt hierbij vaak een grote rol, wat weer veroorzaakt kan worden door diverse situaties. Zo kunnen ontslag of financiële problemen leiden tot stress. Samen met andere factoren kan deze stress aanleiding zijn voor lichamelijk of psychisch geweld. Opvoedingsproblemen kunnen ontstaan waarbij de veiligheid niet te waarborgen is. Er is een kans op verwaarlozing en daarnaast is er vaak een gebrek aan liefde en aandacht. En als kinderen iets nodig hebben, is het liefde, aandacht en opgroeien in een veilige omgeving. Wanneer er sprake is van huiselijk geweld, is dit niet het geval. 

Ondersteuning bij het creëren van een veilige situatie

Kan de veiligheid van kinderen niet gewaarborgd worden? Dan is het heel belangrijk om ondersteuning te krijgen. Hierbij is het doel om een veilige situatie te creëren voor kinderen, door problemen die ondervonden worden te verminderen of op te lossen. Dit draagt bij aan een betere ontwikkeling van de kinderen, die uiteindelijk volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Onze ambulante medewerkers helpen je graag bij het creëren van een veilige thuissituatie.