Huiselijk geweld &
kindermishandeling

Is er sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het gezin, waardoor kinderen in een onveilige en onzekere thuissituatie leven? Samen Sterk biedt zorg en begeleiding op maat op het gebied van ondersteuning na kindermishandeling en huiselijk geweld, waardoor problemen binnen het huishouden opgelost kunnen worden. Onze ambulante medewerkers gaan je hierbij helpen!

Hulp bij kindermishandeling: herkennen, gevolgen & melden

Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling hebben de juiste begeleiding en ondersteuning nodig. Huiselijk geweld en kindermishandeling brengt namelijk grote gevolgen met zich mee, wat ook later invloed kan hebben op het leven van kinderen, jong volwassenen of uiteindelijk zelfs volwassenen. Iedere situatie heeft dan ook een andere aanpak nodig.

Agressie door huiselijk geweld

Huiselijk geweld zorgt voor een onveilige situatie, waarbij agressie de boventoon voert. Kinderen kunnen dit agressieve gedrag overnemen, wat ernstige problemen met zich meebrengt in hun ontwikkeling en die van anderen.

Verwaarlozing door huiselijk geweld

Bij verwaarlozing van een kind wordt er onderscheid gemaakt tussen emotionele verwaarlozing en fysieke verwaarlozing. Kinderen bevinden zich hierdoor in een onzekere en onveilige situatie.

Van probleem naar een passende oplossing

De ambulante medewerkers van Samen Sterk streven naar kinderen helpen bij huiselijk geweld, zodat een passende oplossing toegepast kan worden. Wij kijken bij ondersteuning na huiselijk geweld kind niet alleen naar het gevolg van het probleem, maar ook naar de oorzaak. Waar komt bepaald gedrag vandaan? Op deze manier kunnen ouders, verzorgers en kinderen dit gedrag in het vervolg op tijd herkennen. Vervolgens kijkt onze ambulante medewerker samen met jou naar een passende oplossing, waarbij een betere toekomst voor zowel het kind als het hele gezin centraal staat. Wij staan voor de allerbeste begeleiding om het verbeteren van de thuissituatie te stimuleren.

Goede thuissituatie creëren bij Samen Sterk

Samen Sterk wilt iets betekenen voor kinderen en hun ouders/verzorgers, die door omstandigheden in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. Wij bieden professionele hulp en ondersteuning op maat als het om wat voor reden dan ook thuis even niet meer gaat. De ambulante medewerkers van Samen Sterk geven inzicht in de problematiek van de thuissituatie en bieden ze handvatten om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Wil je meer informatie over ondersteuning na kindermishandeling om de huidige thuissituatie te verbeteren? Neem gerust contact met ons op!

Neem direct
contact op

Vul je informatie in om contact op te nemen