Het effect van een scheiding op een kind

Zit je zelf in een scheiding en zijn er kinderen bij betrokken? Dan zal je merken dat de scheiding niet alleen impact heeft op jou en de andere ouder, maar ook voor kinderen kunnen de gevolgen groot zijn. Gaan jullie scheiden met een kind? Dan is het belangrijk om dit op een goede manier aan te pakken. Zo verklein je de kans dat de scheiding psychische gevolgen heeft voor het kind. Wat voor effect een scheiding heeft op een kind zal per persoon verschillen en daarnaast speelt de leeftijdscategorie een rol.

Gevolgen op de korte en lange termijn

Een scheiding kan onder andere lichamelijke en psychische gevolgen hebben voor kinderen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gevolgen op de korte en op de lange termijn. In de meeste gevallen zal het effect van een scheiding op het kind verminderen na enkele jaren. Dit komt omdat ze wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Het gebeurt echter ook dat de problemen langer aanhouden. Dit kan komen omdat kinderen de situatie niet willen of kunnen accepteren, maar het kan ook komen doordat de scheiding niet soepel verloopt.

Scheiden met kind: verschillende probleemsituaties

Op de korte termijn zijn er verschillende gevolgen merkbaar bij kinderen. Zo kunnen gedragsproblemen een rol spelen, waarbij je kan denken aan agressie, maar ook alcohol- of drugsgebruik op latere leeftijd. De scheiding kan ook flink wat stress opleveren, wat kan leiden tot hoofd- en buikpijn en slaapproblemen. Tot slot kunnen er depressieve en angstgevoelens ontstaan. Het zelfvertrouwen neemt af, waardoor er een laag zelfbeeld kan ontstaan.

Gevolgen van een scheiding kind op latere leeftijd

Er is veel onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van een scheiding voor een kind op latere leeftijd. Zo is gebleken dat de kans op mentale problemen, zoals een depressie, groter is bij kinderen met gescheiden ouders. In veel gevallen hebben deze kinderen een lager opleidingsniveau en daardoor ook een lager inkomen. Daarnaast hebben kinderen van gescheiden ouders vaak een slechtere band met de ene ouder dan met de andere. Dit hoeft alleen niet altijd het geval te zijn. Wil je een stabiele thuissituatie creëren, maar kom je zelf niet tot de juiste oplossing? De ambulante medewerkers van Samen Sterk helpen je hier graag bij!